Thứ Năm, 24/01/2019

31353844495524

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.240.081.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.141.367.550đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.240.081.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.141.367.550đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 325 500.000đ
Giải ba ○○○ 8630 50.000đ