Thứ Bảy, 23/12/2017

07080913284412

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 172.865.880.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.361.363.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 172.865.880.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.361.363.750đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1240 500.000đ
Giải ba ○○○ 23492 50.000đ