Thứ Năm, 23/11/2017

01020318255014

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 117.975.638.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.674.925.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 117.975.638.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.674.925.400đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 609 500.000đ
Giải ba ○○○ 13225 50.000đ