Thứ Bảy, 23/07/2022

27282939405413
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.195.566.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.910.618.450đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 546 500.000đ
Giải ba ○○○ 11883 50.000đ