Thứ Năm, 23/07/2020

04123147495202
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
97,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 97.175.363.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.752.653.700đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 653 500.000đ
Giải ba ○○○ 15244 50.000đ