Thứ Ba, 23/07/2019

05102132395241
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.304.538.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.144.948.750đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 356 500.000đ
Giải ba ○○○ 7958 50.000đ