Thứ Bảy, 23/06/2018

06081323465501
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.562.051.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.783.449.750đ
Giải nhất ○○○○○ 2 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 397 500.000đ
Giải ba ○○○ 9097 50.000đ