Thứ Bảy, 23/05/2020

04132747505531
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.457.550.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.164.616.400đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 462 500.000đ
Giải ba ○○○ 9492 50.000đ