Thứ Năm, 23/05/2019

13213342535544

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 50.248.806.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.342.525.350đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 50.248.806.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.342.525.350đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 456 500.000đ
Giải ba ○○○ 9681 50.000đ