Thứ Ba, 23/04/2019

20212231434530
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.616.504.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.179.611.600đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 383 500.000đ
Giải ba ○○○ 8291 50.000đ