Thứ Bảy, 23/03/2019

03093041465222
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
85,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 85.400.833.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.104.783.200đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 696 500.000đ
Giải ba ○○○ 16397 50.000đ