Thứ Năm, 23/01/2020

09151825314946

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 44.100.944.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.184.354.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 44.100.944.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.184.354.450đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 609 500.000đ
Giải ba ○○○ 12262 50.000đ