Thứ Ba, 23/01/2018

03101523415335
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
272,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 271.952.211.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.762.454.350đ
Giải nhất ○○○○○ 26 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1542 500.000đ
Giải ba ○○○ 32811 50.000đ