Thứ Năm, 22/12/2022

14263543454803
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.469.658.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.246.846.900đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 557 500.000đ
Giải ba ○○○ 11691 50.000đ