Thứ Bảy, 22/12/2018

03081635395229
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
56,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 56.763.061.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.563.265.750đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 693 500.000đ
Giải ba ○○○ 13287 50.000đ