Thứ Bảy, 22/10/2022

17193542515234

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.411.290.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.062.621.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 49.411.290.450đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.062.621.950đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 687 500.000đ
Giải ba ○○○ 16013 50.000đ