Thứ Năm, 22/10/2020

02031221243814
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
45,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.421.905.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.171.547.350đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 604 500.000đ
Giải ba ○○○ 11740 50.000đ