Thứ Ba, 22/10/2019

02162627364031

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 41.541.604.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.129.967.200đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 41.541.604.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.129.967.200đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 441 500.000đ
Giải ba ○○○ 10058 50.000đ