Thứ Ba, 22/09/2020

05081518364506

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.648.797.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.170.385.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.648.797.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.170.385.450đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 764 500.000đ
Giải ba ○○○ 14859 50.000đ