Thứ Ba, 22/06/2021

03093233414340

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 43.626.698.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.384.102.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.626.698.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.384.102.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 608 500.000đ
Giải ba ○○○ 14199 50.000đ