Thứ Ba, 22/05/2018

04050817354739
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.780.304.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.647.009.800đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 610 500.000đ
Giải ba ○○○ 14017 50.000đ