Thứ Ba, 22/02/2022

09161923253904

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 76.942.780.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.945.386.250đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 76.942.780.500đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.945.386.250đ
Giải nhất ○○○○○ 27 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1387 500.000đ
Giải ba ○○○ 26195 50.000đ