Thứ Bảy, 22/02/2020

07243249515444
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
68,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 68.557.422.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.630.610.850đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 598 500.000đ
Giải ba ○○○ 12529 50.000đ