Thứ Ba, 21/12/2021

23252849525444

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 198.581.827.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.659.045.650đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 198.581.827.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.659.045.650đ
Giải nhất ○○○○○ 25 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1717 500.000đ
Giải ba ○○○ 38071 50.000đ