Thứ Năm, 21/12/2017

22232735374619
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
167,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 167.473.255.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.762.183.150đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 870 500.000đ
Giải ba ○○○ 18736 50.000đ