Thứ Năm, 21/11/2019

21243538424734
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
64,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.726.581.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.464.324.900đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 480 500.000đ
Giải ba ○○○ 11414 50.000đ