Thứ Năm, 21/09/2017

09121624435139
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
55,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,8 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 55.150.230.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.794.470.000đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 501 500.000đ
Giải ba ○○○ 8634 50.000đ