Thứ Ba, 21/08/2018

09121423324631
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.068.041.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.188.601.750đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 693 500.000đ
Giải ba ○○○ 13375 50.000đ