Thứ Năm, 21/07/2022

02203345515501

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.972.954.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.663.661.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.972.954.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.663.661.600đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 460 500.000đ
Giải ba ○○○ 11164 50.000đ