Thứ Ba, 21/07/2020

06143137384404
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
91,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 91.825.726.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.158.249.650đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 792 500.000đ
Giải ba ○○○ 17598 50.000đ