Thứ Năm, 21/06/2018

02081923253332
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
44,2 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 44.151.049.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.609.888.450đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 655 500.000đ
Giải ba ○○○ 12564 50.000đ