Thứ Năm, 21/05/2020

02152225304610
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.786.056.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.978.894.850đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 408 500.000đ
Giải ba ○○○ 8899 50.000đ