Thứ Bảy, 21/03/2020

10121417295325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
116,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 116.918.632.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 6.278.579.350đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1001 500.000đ
Giải ba ○○○ 22170 50.000đ