Thứ Ba, 21/01/2020

14314547525413
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
42,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
6,0 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.441.754.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 6.030.452.650đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 616 500.000đ
Giải ba ○○○ 12814 50.000đ