Thứ Ba, 20/11/2018

09233340444917
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.256.649.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.837.968.250đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 441 500.000đ
Giải ba ○○○ 9390 50.000đ