Thứ Ba, 20/10/2020

08333847495431

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 43.877.979.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.736.653.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.877.979.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.736.653.450đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 468 500.000đ
Giải ba ○○○ 11502 50.000đ