Thứ Bảy, 20/10/2018

02051017354121

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 89.122.986.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.496.895.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 89.122.986.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.496.895.600đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 743 500.000đ
Giải ba ○○○ 15905 50.000đ