Thứ Năm, 20/09/2018

03323546474951

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 61.507.022.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.459.350.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 61.507.022.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.459.350.450đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 529 500.000đ
Giải ba ○○○ 10958 50.000đ