Thứ Ba, 20/08/2019

10303848545546

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 48.546.543.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.028.170.650đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 48.546.543.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.028.170.650đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 380 500.000đ
Giải ba ○○○ 9409 50.000đ