Thứ Bảy, 20/06/2020

05093343445046
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
56,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 56.914.961.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.218.098.600đ
Giải nhất ○○○○○ 3 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 471 500.000đ
Giải ba ○○○ 10296 50.000đ