Thứ Năm, 20/04/2023

07113235425146
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.021.964.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.246.319.600đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 667 500.000đ
Giải ba ○○○ 13906 50.000đ