Thứ Bảy, 20/04/2019

08101224404451
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
120,0 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,7 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 119.957.842.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.699.731.700đ
Giải nhất ○○○○○ 26 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1193 500.000đ
Giải ba ○○○ 22314 50.000đ