Thứ Ba, 20/03/2018

11404346495537
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
300,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
37,4 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 300.000.000.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 18.688.715.000đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1000 500.000đ
Giải ba ○○○ 23905 50.000đ