Thứ Bảy, 20/01/2018

02071516414519
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
262,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 262.085.240.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.666.124.250đ
Giải nhất ○○○○○ 32 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1544 500.000đ
Giải ba ○○○ 33292 50.000đ