Thứ Ba, 19/11/2019

19213335384004
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.562.161.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.223.833.750đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 656 500.000đ
Giải ba ○○○ 13532 50.000đ