Thứ Ba, 19/10/2021

03092529465018

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 82.941.970.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.368.671.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 82.941.970.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.368.671.450đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 861 500.000đ
Giải ba ○○○ 18432 50.000đ