Thứ Bảy, 19/10/2019

01102126424325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
39,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 39.917.681.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.949.531.300đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 403 500.000đ
Giải ba ○○○ 8806 50.000đ