Thứ Năm, 19/10/2017

06151724404539

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 77.375.046.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.469.424.100đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 77.375.046.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.469.424.100đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 447 500.000đ
Giải ba ○○○ 8816 50.000đ