Thứ Bảy, 19/09/2020

04070829314138
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,6 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.115.328.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.600.520.850đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 502 500.000đ
Giải ba ○○○ 11251 50.000đ