Thứ Năm, 19/09/2019

02082234394113
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
69,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 69.277.580.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.533.555.950đ
Giải nhất ○○○○○ 15 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 570 500.000đ
Giải ba ○○○ 11156 50.000đ